Klimaat & Energie

Waarom investeren in Klimaat & Energie?

  • Klimaatsverandering is een realiteit met radicale gevolgen voor de natuur, de maatschappij en de waarde van vastgoed.
  • Een stijgend zeeniveau gecombineerd met frequente hevige stormen zal een zeer grote impact hebben op sommige kustgebieden.
  • Sommige regio's zullen een aangenamer klimaat krijgen, andere zullen kouder of droger worden.
  • Goede landbouwgrond zal schaarser worden en de waarde kan vertienvoudigen.
  • Om de gevolgen van de klimaatsverandering te voorkomen of te beperken zijn grote investeringen noodzakelijk in hernieuwbare energie, zoals windturbine en zonnecelparken.
  • Vastgoed in regio's die voordelen zullen halen uit de klimaatsveandering kan een extreme waardeverhoging ondergaan.

Vraag uw persoonlijk gesprek met één van onze investeringsconsulenten.

Onze projecten

Wroclaw Windpark (Polen)

560 ha windturbine-park. 27 windturbines en landbouwexploitatie.